Fylla upp jord runt träd

Hej,
Går det att fylla upp med jord uppför stammen på äldre rönnar och björkar, för att kunna plantera perenner. Vad blir fint under ett nyplanterat äppelträd?

Hans

Odla Svarar: 

Tyvärr är det så att man inte ska skyffla jord på trädstammarna, då dessa kan murkna och dö då!

Om man behöver höja markytan runt trädet, får man i sådana fall göra en stenkista eller liknande intill stammen så att denna får luft, samma gäller ev. rötter som ligger ovan mark.

Kanske kan du bygga en snygg "rabatt" av trä med en luftspalt under? Sedan kan du plantera perenner i en sådan låda/lådgrupp eller hur du nu vill forma den. Kolla t.ex. denna bild: http://www.odla.nu/artiklar/images/bilder/balkong-odlingsladearrangem.jpg

Sylvia