Fröså Flitiga Lisa

Ewa Nilsson

Har flera år misslyckats med att fröså Flitiga Lisa, pga av att när de kommit upp en bit, 4-6 blad så vissnar de ner. Har i år använt mig av jord som jag först har steriliserat för att vara säker på att inte få med någon "ohyra" som skulle kunna förstöra deras rötter. Dock fann jag idag i alla fall en av plantorna, den största, var på väg att vissna nedersta delen av stammen, nere i jorden, hade liksom skrumpnat. Något år har jag lyckats få dem större men då har de istället blivit angripna av någon sorts mask/larv som ätit upp deras rot.

Hur ska jag lyckas med mina Flitiga Lisa? Är de extra känsliga?

Mvh Ewa

Odla Svarar: 

Hej! Nej, de ska vara ganska lätta att lyckas med. Men du vattnar väl inte för mycket? Eller har väldigt fuktigt och kallt i deras omgivning? För det låter som om det är förökningssvampar som härjar hos dig.

Jag brukas lyckas ganska bra så här: - sår dem i färsk såjord, jorden är ju en färskvara och man ska inte använda gammal jord - strör på ett lager vermikulit på sådden, ca 1/2 cm - låter sådden stå i miniväxthus, ca 22 grader - när de kommit upp och fått 2-3 bladpar, skolar jag om dem i lecablandad blomjord, även den nyköpt och färsk - ställer dem svarare, ca 18-19 grader, fortfarande i ett litet växthus - vattnar försiktigt, det får inte stå vatten på botten

Med vänlig hälsning Sylvia