Fröså Blå Bergvallmo

Hur och när startar jag med fröna av bergvallmo? Jag har försökt i flera omgångar - men ingenting har kommit upp. Skiftat mellan kylskåpskall period och varm period.

Monika

Odla Svarar: 

STA's Optimala frösådd säger så här:

"Fröna i denna grupp gror bra i rumstemperatur inom loppet av 3 veckor.

Plantornas rötter kan emellertid inte utvecklas i temperaturer över 15 grader. Efter groningen är temperaturer i intervallet 8-15 grader en förutsättning för fröplantornas överlevnad. Högre temperaturer tolereras delar av dagen..

Av denna anledning bör dessa arter sås antingen i kallväxthus, kallförråd under lysrör el dyl, eller så kan sådderna startas ute i början av våren. Som såmedium fungerar torv markant bättre än andra medier. Torven bör inte blandas med grovt dräneringsmaterial, typ perlit. Sådant material kan hindra rotutvecklingen.

Fröna i denna grupp har minst två års grobarhet.. Grobarheten är hög även för ett år gamla frön. Dålig grobarhet beror snarast på tomma frön (skenfrön)."

Sylvia