Frökapslar på kalla

Björn

Skall utblommade blommor på kallan tas bort?

/Björn

Odla Svarar: 

Du kan ta bort dem om du inte önskar så eventuella frön.