Fröer som ej är förädlade

Hej,
jag önskar odla med fröer som ej är förädlade. Jag har t.ex. hört att de fröer man köper i handeln till stor del ej ger möjlighet att ta frö från för att använda nästa år.

Kan du berätta vart jag skall vända mig för att köpa fröer som är helt naturliga och vad som i övrigt är viktigt om jag vill odla biodynamiskt.

Tackar
Gunnar

Odla Svarar: 

Allt frö är förädlat men på senare år har man börjat framställa s.k. F1 sorter och av dessa kan man inte ta frö. Se till att det inte står F1 på påsen så kan du föröka själv.

När det gäller biodynamisk odling så bör du skaffa dig en bok i ämnet eller gå med i Biodynamiska föreningen för att få information. Eftersom jag inte till fullo delar biodynamikernas idéer vill jag inte gärna uttala mig.

Göran