Frö från ett kinaträd

Vi har sått frö från ett kinaträd för några år sedan. Trädet finns på Alnarp och är märkt Sapindaceae Koulreuteria pamculata Laxm. Vårt träd är nu ca 1,5 m högt. Tillväxten har skett på ett skyddat ställe. Vi behöver nu flytta det till en annan plats som vi upplever som något blåsigt. Tror du att vi kan lyckas. Vi bor i Lomma.

Med vänlig hälsning
Sven-Olof och Eivor Rehn

Odla Svarar: 

Kinesträdet ska heta Koelreuteria paniculata, så det är lite felstavad eller otydligt skriven.

Någon vän av blåst är det inte då det har långa, lätt söndertrasande blad, så det fördrar en skyddad placering. Så om ni absolut behöver flytta på det från platsen där det ju tycks trivas, se efter en annan någorlunda skyddad plats.

Sylvia