Från äng till gräsmatta

Hej!
Vi har anlagt en äng i vår trädgård som vi av olika skäl inte tyckte blev bra. Hur gör man för att återställa marken till gräsmatta? Räcker det med att börja klippa marken?

Vänligen
Helena

Odla Svarar: 

Det kan räcka om det finns mycket gräs på ängen och om det är rätt sorts gräs, dvs. som tål att klippas och vistas på. Ni kan annars göra en hjälpsådd med en lämplig gräsyteblandning. Gödsla på våren med gräsgödsel.

Sylvia