Föryngringsbeskära buxbom

Kan man föryngringsbeskära buxbom som förväxt? Det är två cirkelrunda häckar, c:a 3 m i diameter. De är ungefär 1 m breda och lika höga. Vad händer om de klipps ner till 15-20 cm?

Ralf

Odla Svarar: 

Man bör inte klippa så hårt som till 15-20 cm, men det går bra att beskära buxbom till en mera passande form.

Man kan även ta bort några äldre, risiga grenar nere vid markytan och lämna kvar de yngre, som man kortar in och formar så det blir snyggt igen. Buxbom beskärs i april alt. i augusti.

Sylvia