Föryngring av äppleträd

Jag har några gamla äppleträd med långa grenar utåt sidorna där inte några kvistar finns förrän långt ut. Går det att kapa grenarna en bit från stammen, typ hamling, och få ett nytt grenverk närmare stammen?

Ole

Odla Svarar: 

Ja, det går ju, men nu är det lite för sent för det då träden börjar sava snart på grund av den tidiga värmen. Så du kan antingen beskära under sensommaren (JAS-perioden = juli, augusti, september) eller så nästa vinter. Skaffa böcker om beskärning och studera dem under tiden du väntar.

Sylvia