Föryngrad måbär och gödsling

Therese

Jag har klippt ner min måbärshäck till 15 cm nu 3:e oktober (fick rådet av trädgårdskunnig att det var ok men inte optimalt). Jag undrar nu om jag ska lägga på extrajord och gödsel nu i höst eller om jag ska vänta till våren. Vilket gödsel ska jag använda?

Odla Svarar: 

Lägg gärna på extrajord nu, men vänta med gödseln till våren. Det går bra med vanlig kogödsel eller välbrunnen stallgödsel. 

Sylvia