Forsyntia

Jag undrar om Forsyntian är giftig?

Lena

Odla Svarar: 

Enl. Giftinformationscentralen är inga förgiftningar kända. Växten är sannolikt ofarlig.
http://www.giftinformationscentralen.se/AlphaList_vaxt.asp?CategoryID=6225

Sylvia