Försvinnande blomjord.

Raija Danielsson

Det här är bara en fråga för att jag vill veta.......................... Att blomjord försvinner i krukorna är ju egentligen logiskt. Växterna tar upp näring, näring finns ju i jorden. Men jag förstår inte hur jorden kan försvinna så fort och så olika. En del sjunker ju ihop men det kan inte vara förklaringen till att det är så lite jord i krukorna.

Just nu har jag planterat om en prästhavre, där såg det från början ut som om jorden inte försvunnit alls. Men i botten fanns inte längre någon jord. 5 cm från botten var krukan tom på jord och det fanns bara små rötter där. Hur kan det komma sig.

Odla Svarar: 

Hej!

När man tar ny jord från påsen, är den väldigt porös. När sedan rötterna växer, trycks den ihop och undan och packas till hårdare konsistens. Olika sorter gör detta olika fort.

Dessutom försvinner ju små mängder jord när växterna tar upp näring från jorden.

Jorden kan också separera sig i olika beståndsdelar och t.ex. sanden och mineraljordar rinner lätt ut via krukans hål när man vattnar.

En del av beståndsdelar förgasas, kvävet förvandlas till kvävgas och försvinner upp i luften etc.

Jag har inte forskat i ämnet men det verkar ju logiskt att jorden försvinner på detta sätt. Många bäckar små...

Med vänlig hälsning Sylvia