Förmakspalm

FO

Trivs förmakspalmen utomhus?

Odla Svarar: 

Hej!

Under den varmaste tiden på sommaren kan du ha den ute. Men ställ inte ut den helt plöysligt utan vänj den sakta, d v s ta ut den under dagen några timmar när det är minst 15 grader, ställ halvskuggigt. Ta in igen sedan. Fortsätt så några dagar och öka tiden allteftersom tills den kan stå ute hela dugnet när faran för nattfrost säkert är förbi.

Med vänlig hälsning
Sylvia