Förhindra jordras mm

Hej,
jag har höjt min tomt ca 2m, så det blir en vall mot grannen vad ska jag göra för att inte jorden ska rinna bort, jag har sett någon form av plastnät är det bra? Vad ska jag göra? Plantera något?

Matte

Odla Svarar: 

Jo, det finns jordarmeringsnät i byggvaruhus att köpa. Visst fungerar det bra och man kan plantera släntväxter i det, typ liten stefanandra, marktäckande rosor e.d.

Men du kan också använda s.k. L-block eller bygga mur eller terrassera med torvblock eller trädgårdsslipers e.d., vad ni nu kommer överens med grannen om. Blir det någon form av byggnation, så är det bra att vara överens med grannen så att det inte blir klagomål sedan.

Sylvia