Förebygga

Aulikki Pälvimäki Karlsson

Hej Sylvia! Kan man använda preparaten Mycorrhizal fungi och Binab Trichoderma samtidigt i förebyggande syfte vid nyplantering av rosor? Denna sommar har jag fått mycket rosrost och svartfläcksjuka på en del av mina rosor (speciellt Bonica) men ovan nämnda preparat gör väl bara nytta vid nyplantering?

Vänlig hälsning Aulikki.

Odla Svarar: 

Hej!

Ostört jord är full av nyttiga markorganismer inklusive mykorrhizasvampar. Forskning visar dock att flera vanliga metoder kan försämra jordens mykorrhiza-bildande egenskaper. Jordbearbetning, borttagning av matjord, erosion, invasion och borttagning av ogräs och att lämna jorden i träda i flera år är några av de aktiviteter som kan minska eller eliminera dessa nyttiga jordsvampar.

BINAB TF WP används primärt på jordgubbar och rosor mot svartfläcksjuka , i jorden, på prydnadsväxter och mot häxringar på gräsmattan. Den kan också sprutas i växthuset på plantor som gurka, tomat mfl mot gråmögel. Gråmöglet försvinner dock inte på redan angripna plantor, men hindrar spridning till friska plantor. Nyttosvampen Trichoderma som finns i Binab förekommer också naturligt i nästan alla typer av jord, där den i mindre grad hämmar andra svampar.

Jag har inte sett Mycorrhizal fungi säljas i Sverige, så kanske det räcker om du sprutar rosorna med Binab och blandar den också i jorden.

Med vänlig hälsning Sylvia