Förbättra tung jord?

Marie Hansson

Hur förbättrar jag rabattjorden som är tung, med inslag av lera.

Odla Svarar: 

Samla ihop allt möjlig humus du kan komma över: välbrunnen stallgödsel, kompostjord, lövjord samt grov sand eller smågrus och så torvjord (plantjord) från en säck och blanda till en härlig mylla av allt detta ihop med din gamla jord!

Mvh Sylvia