Fodermärgkål

Hej Göran!
Vi är ett jaktlag som funderar på att sätta fodermärgkål, men vi är osäkra på när den ska sås. Vi har pratat med många, men inte fått något riktigt svar, hoppas du kan hjälpa oss.

Tack på förhand!
Hälsar Christer.

Odla Svarar: 

Fodermärgkål är ganska krävande och den sås vid normal såtid dvs. i början av maj. Ni måste bearbeta jorden ordentligt och gödsla med NPK. Så glest och med stora radavstånd så att det blir ett fåtal kraftiga plantor som blir smakliga för viltet långt in på hösten.

Göran