Flytta tallplantor

Svenolov

På min skogstomt i sydöstra Värmland har jag tillsamman med björkar fått spontan kolonisation av några unga (två grenvarv) tallplantor. Dessa vill jag flytta till ett lämpligare ställe på tomten och undrar därför vilken tid på året som är lämpligast för omplanteringen, och vilken jord som bäst som tillägg?

/Svenolov

Odla Svarar: 

Hej

Bästa tiden att flytta tallplantorna är på våren när tjälen har gått ur jorden och risken för nattfrost är förbi.

Använd liknande jord som tallplantorna står i nu. Tall gillar något sandigt, väldränerad "skogsjord" med hög humushalt.

Med vänlig hälsning Sylvia