Flytta 'Ingrid Marie'

Hej!
Vi har ett 7-8 årigt äppelträd av Ingrid Marie som vi skulle behöva flytta till ett annat läge på tomten.

Är det möjligt och vilken tidpunkt är bäst för en flytt? Trädet är ca 3 m högt.

/Göran Sten

Odla Svarar: 

Flyttningen ska ske i höst sedan det lövat av. Beskär trädet kraftigt samtidigt så ökar möjligheterna.

Göran