Flytta gammal klätterros?

Anna

Hej

Sonen köpte ett torp .Nu har vi börjat se vad som växer. Vi fann en ros som var riktigt hårt nerklippt. Att vi förstod vad det var, var av märken på väggen. Vidare hittade vi grenar i ett skogsparti av ros som kanske kunde härröra från rosen. Klarar sig en ros efter en sådan behandling? Hur ser vi om det finns något liv kvar? Kan man flytta ett så gammalt rotsystem? Det finns ännu inga skott eller synliga livstecken!

/Anna

Odla Svarar: 

Hej

Tyvärr går det inte svara på denna fråga med annat än vänta och se! Har klätterrosen klippts ner hårt, kan det ju bero på att det var viltskott från roten. Kanske finns inga "ädla" skott kvar, men det återstår att se. Flytta inte klätterrosen förrän du har sett om det blir något och i så fall om det är en "riktig" ros eller ett vildskott. Om klätterrosen kommer och är OK så kan du sedan flytta på den under hösten när den har gått i vila.

Med vänlig hälsning Sylvia