Flytta en Ek

Hej,
jag skulle vilja flytta en ek som är ungefär 3-4m hög och stammen drygt 10 cm i diameter. Jag har tänkt att gräva runt trädet med en grävmaskin och sedan flytta trädet men frågan är huruvida det är möjligt? Hur långt ut kan rötterna kapas och på vilken tid av året?

Otso

Odla Svarar: 

Du bör försöka få rötterna med så kompletta som möjligt, och med hjälp av grävmaskin bör detta ju kunna gå. Du skrider till verket när trädet är i vila, dvs. på senhösten. Förberedd den nya platsen innan du tar upp eken.

Sylvia