Fläder

Har planterat en fläder för några år sedan. Den har inte blommat någon gång. Den är grön och växer. Jag ser ingen ohyra på den. Vad skall jag göra eller vad har jag inte gjort?

Elsa

Odla Svarar: 

Den tar några år på sig innan den behagar blomma, men sedan! Men ge den inte för mycket gödning, för då växer den bara vidare och blommar inte.

Sylvia