Fikonplanta

När beskär man fikon?

Birgitta

Odla Svarar: 

Unga grenar som inte ännu burit frukt kan toppas under sommaren för att de ska förgrena sig.

Äldre grenar som har burit frukt och blivit kala, kan klippas ner till tre "ögon" under JAS (juli-augusti-september).

Sylvia