fikon

Olle Ågren

När blommar fikonträd? Hur ser man om ett fikon är hon eller han blomma?

Odla Svarar: 

Hej!

Fikon har s.k. skenfrukt som är uppbyggt av en köttig blomaxel med fruktämnen och blommor på insidan, man ser dem inte annat än som en förhöjning på stammen. Man kan således inte se skillnad på hon- och hanblommorna. 

Det finns fyra olika sorter fikon med lite olika pollineringsförfarande, men det vi odlar hos oss brukar vara det självfertila Adria-fikonet.
Adria-fikon är en partenokarpa sort som ger ätliga frukter utan pollinering. Det brukar ha mognande frukter både på våren och hösten. 

Med vänlig hälsning

Sylvia