Färsk bark som marktäckare

Kerttu

Vi har ett ganska tjockt lager färsk tallbark (kan eventuellt innehålla granbark också) som marktäckare under tujahäcken. Barken luktar lite thinner så jag antar att den är ganska färsk och började undra om den kan skada tujorna. Barken sattes dit för ett par veckor sedan.

Tujahäcken är 3 år gammal och mår bra just nu så jag hoppas att vi inte gjort så att den börjar må sämre.

/Kerttu

Odla Svarar: 

Hej

På en markduk kan man i vissa fall lägga färsk bark, men man får tänka på att sådan bark ofta innehåller stora mängder sura tanniner, beroende på vilket träslag den kommer ifrån, och vissa växter gillar det inte. Det kan uppstå kvävebrist i rabatten också, så extra kväve (N) kan behöva tilläggas. Barken bryts ju ner sakta och man har barkflisor i rabatten länge, så akta fingrarna! Du kan kompostera barken i några år på något undanskymd plats för att förmultningen ska komma igång.

I en SLU-rapports sägs det så här: "Förhållandet mellan halten kol, C, och halten kväve, N, i organiska material brukar anges med dess C/N-kvot. (Larsson, Gunnarsson & Schroeder 1997). Material som har en C/N-kvot över 33 bryts ned långsamt och det kan uppstå brist på kväve i jorden (Craul 1992).

Kvävebristen orsakas av att mikroorganismerna får god tillgång på energi och allt det tillgängliga kvävet byggs in i mikroorganismerna och blir otillgängligt för växterna.

Några material som har hög C/N-kvot 9 är färsk bark, halm och vedflis. Speciellt vedflis har mycket hög C/N-kvot, och i danska försök med etablering av prydnadsbuskar där man marktäckte med ett 10-15 cm flislager fick man tillsätta 150-200 kg N/ha per år de första 2-3 åren för att få goda etableringsresultat. "

Med vänlig hälsning Sylvia