Fårgödsel i trädgården?

Helen

Har en liten fårfarm med 10 tackor. De går på ströbädd hela vintern och den består av fårbajs, hö och halm som packas samman under vintern. På våren gödslas "fårbingen" ut. Kan jag använda detta i trädgården? Passar fårgödsel till att odla potatis? Passar det till tomatodling?

Med vänlig hälsning Helen

Odla Svarar: 

Hej

Fårgödsel är till näringsinnehåll ungefär mellan ko- och hästgödsel. Är den på strö, innehåller den dock inte så mycket kväve. Om du komposterar fårgödseln bildar den fin mull som kan användas till att ge struktur åt för kompakta lerjordar och som komplement till "säckjord" som mest består av torv. Däremot är det inte så bra att använda fårgödseln obränd eller halvbränd då den kan innehålla mycket ogräsfrön, så kompostera ordentligt innan du använder den till grönsakslandet.

Du kan alltså mycket väl använda mullen efter kompostering överallt i trädgården och även till tomat- och övrig grönsaksodling. Dock kan du behöva öka lite på kvävedelen med hönsgödsel till bladväxter som kräver mycket näring, som just tomater.

Har du en gödselspridare, kan du köra igenom den färska fårgödseln och finfördela den innan du lägger den för kompostering, så blir den färdig snabbare.

Med vänlig hälsning Sylvia