Fåglar hackar upp gräsmattan

Arvid Nilsson

Hej! Jag bor i Åhus och har en trädgård på ca 1700 kvm. Fåglar hackar upp gräsmattan och såvitt jag förstår så är det larver som de är ute efter. Har haft tomten i 33 år och inte tidigare haft detta problem. Däremot hade mina föräldrar som bodde utanför Tyringe liknande problem för ca 20 år sedan men vad jag minns så gjorde mina föräldrar inte något åt problemet utan det lugnade väl ner sig av sig själv. Finns det något effektivt att ta till för att rädda vad som räddas kan? Har hört talas om nematoder men samtidigt fått beskedet att det är en mycket dyr metod vars effekt även är osäker. Ett annat råd som jag fått är att med en gasolbrännare bränna bort allt ovan jord och att detta skulle ta kål på larverna. Bränning verkar vara en metod som är synnerligen arbetskrävande och omständlig. Finns det inte något tredje alternativ? Ytorna som fåglarna intresserar sig för är inte hela gräsmattan men betydande delar därav och även de delar som inte fåglarna ännu tagit itu med innehåller väl larver. Skulle vara synnerligen tacksam för råd vad jag skall göra och i så fall när jag skall göra det. Jag misstänker att en rejäl vinter med djup tjäle vore välkommet? Om så är fallet är väl årstiden nu inte så väl vald att ta till åtgärder - det löser sig kanske själv. Vad bör jag göra?

Med vänlig hälsning Arvid Nilsson i Åhus

Odla Svarar: 

Hej Arvid! Det problem som Du nämner är vanligast i områden med lätt jord, typ sandjord. Pingborrelarverna lever på gräsrötter. De föredrar gräsmattor där det är glest gräs och gärna torrt och soligt. Larverna lever i två år i jorden innan de blir en bronsfärgad bagge som svärmar kring skolslut/midsommar. Honorna lägger ägg i jorden där gräset är svagt och otätt, gärna kortklippt. Så det Du behöver göra är att gödsla ditt gräs med Algomin gräsgödsel så att det blir motståndskraftigt. Inte klippa för kort, d.v.s. under 5 cm. Kort gräs får korta rötter. Lite längre gräs ger längre rötter och mindre känslighet för angrepp. Det blir mer att äta för larverna men också mer kvar för gräset att leva vidare. Algomin både gödslar och kalkar. För att undvika att gräsmattan blir för torr under varma perioder bör Du tillföra mullämnen i form av dressjord. Dressa på de mest utsatta och torra delarna av gräsmattan. Så får Du en torktåligare gräsmatta och mindre angrepp. Vattna gärna vid ihållande torka. Detta sätt är det bästa och billigaste då nematoder är dyra och som Du säger inte alltid säkra. Att sätta ut en vattenspridare när baggarna svärmar är ett bra sätt att hålla dem bort också.' Lycka till med gräset Jankov