Få tag på frö

Hur kan man få tag på frö från en rova som heter "Sirius" den är förmodligen en foderrova ej klotrund utan ganska stor och lång.

Stig 

Odla Svarar: 

Det finns en organisation som heter Sesam som sparar gamla sorter av växter. Annars får du försöka med Nordiska genbanken i Alnarp.

Göran