Extrema vintrar

Hans Lund

Efter vintern 2009-2010 satte våra äppelträd blad som vanligt, blommade och började komma med kart. Sedan vissnade halva träden tvärt. I år är dom torra och barken släpper i stora våta sjok med gula larver innanför. Sorterna är James Grive, Signe Tillisch samt Husmoders äpple. Värst drabbat är sistnämnda. Alla träd klippta enl JAS och växer i Norrköping.

Vad göra? Såga ner?

Om såga ner, kan man plantera fruktträd på samma ställe?

Odla Svarar: 

Hej! Det låter högst beklagligt. Om barken släpper i stora sjok och det inte syns några levande knoppar på träden finns det tyvärr inget annat att göra än att såga ner dem. De flesta äppleplantor dör inte av stränga vintrar, för de är härdiga nog att klara av låga vintertemperaturer när de gått in i vila. Istället är de desto känsligare när växtligheten har satt igång igen, så en kraftig vårfrost tar död på många stackars unga äppleplantor. Det är inte mycket man kan göra i förebyggande syfte, för vårfrost går det inte att gardera sig mot. Dock är val av läge viktigt. Kanske var det dåligt läge? Inte tillräckligt med sol där (alternativt för mycket södersol som lockade igång tillväxten för tidigt på våren)? För blöt/torr mark där? För djup/grund plantering av plantorna? Det är mycket som kan gå fel. Men om där var någon sort som verkade klara sig bättre än övriga så är det väl värt att satsa desto mer på den.

Vänliga hälsningar, Carina