Ersättningsväxt

Hej!
Vi har tagit ut en tall och en björk på vår gård och skulle vilja fylla tomrummet med ett träd eller en buske. I angränsning till den plats vi vill plantera finns ytterligare två tallar samt en björk, dessutom en brudslöja och en syren. Sol tidig morgon samt middagstid. Sandjord. Vi bor i södra Västerbottens kustland. Vad kan tänkas passa in - har du några förslag?

MVH/Marie

Odla Svarar: 

Rönnar blir ju alltid vackra, det finns olika sorter. Se här: http://www.odla.nu/artiklar/ronnar.shtml

Kanske kan du tänka dig en blodhägg, Prunus padus 'Colorata'? Rosa blommor på våren och röda blad.

Även virginiahägg vore fin, särskilt den rödbladiga schuberthäggen Prunus virginiana 'Schubert'.

Sylvia