Engelsk rajgräs

På vår samfällighet har vi årligen en majbrasa på samma plats. Det finns önskemål om att den svarta fläcken så snabbt som möjligt ska bli grön av gräs.

1. Behövs ett tunt matjordslager på platsen eller räcker det med att så direkt i den gråsvarta askan?
2. Är det någon grässort som är bättre än andra?
3. Hur förvarar man bäst gräsfrö över åren med bibehållen grobarhet?

 /Johan

Odla Svarar: 

Ni vill väl ha majbrasan på samma ställe så därför ska ni ha ett snabbväxande gräs. Engelsk rajgräs är bra på det. Om inte asklagret är för tjock kan ni så direkt . Det är viktigt att det är fuktigt bara och askan vill gärna torka ut.

Förvara fröet torrt.

Göran