En rad med Havtorn

Jag vill plantera en rad med havtorn i min trädgård. Informationen flödar inte om dessa bärbuskar... När är det lämpligt att plantera dem? Hur gamla bör de vara för att klara första vintern? Jag bor i Luleå. 

Av det jag kunnat läsa mig till står det att han- och honplantor måste planteras tillsammans. Vad betyder det? Ska de sättas i samma grop eller är det tillräckligt att ha en hanplanta i en rad med några honplantor? Hur tätt kan och bör buskarna planteras om man vill ha något som liknar en häck?

Lotta i Luleå

Odla Svarar: 

Fråga på plantskolan. De har information om härdighet och om det behövs extra kraftiga plantor i Luleå. De vet också hur man skiljer på han- och honplantor. Havtorn är tvåkönad dvs. det blir bär endast på honplantorna. Man behöver då en hanplanta. Befruktningen sker med pollen som fraktas med vinden eller insekter. De behöver inte ha fysisk kontakt i samma grop :-)

Göran