Ekodling

Carola Saarela

Jag har ett brunt ekollon, som är hittat under en ek. Om jag vill odla det i blomkruka, skall jag plantera det helt eller knäckt? Vilken sida skall vara neråt - den som suttit fast i trädet eller den yttre sidan? Tack för svar, Carola

Odla Svarar: 

Lägg dem i blöt först och stoppa ner dom i t.ex. en såkruka i sandig jord. Placera gärna krukan ute över vintern, nergrävd i en drivbänk e.d. 
Eller så låt naturen ha sin gång, dvs. plantera dem grunt direkt ute i sand/torvblandning och håll fuktigt.

Sylvia