Ekens rotsystem

Marre

Hur växer ekens rotsystem?

Odla Svarar: 

Eken har djupgående rötter. Du kan läsa mer om eken och dess rotsystem i Skostyrelsens hemsida

Sylvia