Ekar av skiftande ålder och storlek

Jag har blivit med hus och tomt i Blekinge. På tomten växer rätt många ekar av skiftande ålder och storlek. Nu verkar det som om många av dem har någon sjukdom som gör att de vissnar från grentopparna och inåt och till sist dör. Det drabbar både stora och mindre träd. Vad är det, finns det något jag kan göra? Jag bävar, hela tomten är i princip en ekbacke.

Maria

Odla Svarar: 

Sådana här frågor är jättesvåra att svara på utan att ha sett det. Så jag föreslår att du tar kontakt med en trädvårdare, en yrkesgrupp som borde anlitas mycket mer! Se Gula sidorna!

Sylvia