Effektivaste medlet mot Kirskål

Det effektivaste medlet mot Kirskål verkar vara Roundup i de svar som finns på Odla.nu. Kan man köpa Roundup numera eller har det blivit förbjudet?

Hälsningar
Jennie

Odla Svarar: 

Kemikalieinspektionens Peter Bergkvist svarar så här:

Det beslut som KemI tog i november 2002 om att ändra behörighetsklassen från klass 3 till 2 L för glyfosat-medel överklagades av två företag (Monsanto och Klarsö). Vid överklagandena begärde företagen att de gamla villkoren (klass 3) skulle gälla tills dess att regeringen prövat ärendet. Regeringen accepterande denna begäran. Tyvärr har vi ännu inte fått något avgörande från regeringen i själva överklagandena. Detta innebär alltså att i nuläget får Monsantos (Roundup) och Klarsös (Rambo) glyfosat-medel avsedda för hemträdgårdar fortsätta att säljas för användning utan krav på utbildning eller yrkesmässighet, dvs av var och en.

Vi informerar förstås om regeringsbeslut i överklagandeärendet på vår hemsida så fort detta kommer.

Med vänlig hälsning
Peter Bergkvist 
Kemikalieinspektionen http://www.kemi.se/ 

Göran