Effektivare vapen mot Klematisbladstekel och bladminerare

Tom

Fungerar systemiska bekämpningsmedel (tex Calypso) mot Klematisdbladstekel och eller minerarflugor på Stjärnflocka? Detta borde ju vara mer effektivt än att t.ex. jaga med pyrethrumpreparat.

Tom

Odla Svarar: 

Det fungerar till viss mån, men klematisdbladstekelns larver finns ju skyddade inne i stjälkarna. Så det är frågan om man inte skjuter myggor med kanon om man använder kemiska preparat till prydnadsväxter i hemträdgården. Klipp hellre bort klematisskott som visar tecken på bulor med larver i.

Du kan läsa mer om Calypso HÄR Sylvia