Döende tujahäck?

Per

Hej

Vi har en tujahäck som planterades 2006 och har blivit väldigt fin. Den är toppklippt två gånger och ca 2 meter hög. Men för ca 1-1,5 år sedan började ett avsnitt av häcken att bli brun och sedan dess har detta avsnitt spridit sig. Till saken hör att det just bakom det partiet mot vägen utanför tomten finns en stor stubbe till ett träd som fälldes i samband med planteringen. Nu undrar vi om stubben fortfarande suger vätska i sitt rotsystem och på så sätt "stjäl" vatten från tujan? Eller är det någon sjukdom?

Det känns märkligt att det skulle kunna handla om torka då det regnat mycket de senaste somrarna.

Tujan står i en något sluttande terräng, kan detta påverka vattentillförsel och avrinning? Men i så fall, varför har inte andra ställen drabbats?

Se bifogad bild.

Mvh Per

Odla Svarar: 

Hej

Tyvärr ser jag ingen bild här.

Det är i och för sig möjligt att stubben sprider svampsjukdomar. Det kan vara någon förmultningssvamp, typ honungsskivling, i stubben och den kan ha spridit sina mycelier även till tujahäcken. Därför är det viktigt att ta bort stubbar där man tänker plantera andra vedartade växter.

Det finna också en tujasjukdom, kvistdöd, en svampsjukdom som går på just tuja, den heter Kabatina thujaea. Svampen infekterar om det är låg temperatur och fuktigt. Man ska undvika dysbevattning på grenarna, man vattnar på marken. Luftighet runt om behövs också. Kolla om du ser de typiska gula svampkropparna på tujaplantornas grenar. Du kan i så fall försöka ta bort smittade grenar i görligaste mån om de inte är alltför många. Det finns också svampmedel att köpa.

Med vänlig hälsning Sylvia