Döende Avenbok

Jan Borekull

Hej!

Vi har en 10 m lång och 150 cm hög jättevacker häck av avenbok från 80-talet. Förra året kom det endast några knoppar på en av plantorna och i år är den helt död. De två intilliggande plantorna börjar nu också till viss del vissna ned, det vill säga 50% av dem har knoppar och numera blad medan en del grenar ej har det.

Vad kan detta vara och vad kan vi göra för att stoppa döendet?

/Jan

Odla Svarar: 

Den ser ut att ha drabbats av någon svampsjukdom. De som har gått så här långt som den i bilden bör tas bort omedelbums för att inte sprida sjukdomen vidare. Kolla hur det ser ut på rötterna och marken när ni tar bort den, hittar ni till exempel några svampmycel?

Ni kan försöka spruta resten med svampmedel (visa bilden i en Garden Center så du får rätt preparat) för att försöka rädda dem. Det är inte säkert att det går att göra något åt det men man kan ju försöka.