Dodong - hur bred

Hur bred blir dodongrönnens krona?

Christina

Odla Svarar: 

Det beror ju lite på växtplatsen och jordmånen, men troligen blir den under svenska förhållanden ca. 10 meter hög och 4-5 meter bred.

Sylvia