Del av en bergsslänt

Jag äger en del av en bergsslänt, som vätter mot grannen. Nu är det flera hål bland det som växer lammöron, cerastium. Vad ska jag sätta där som täcker och är lättskött?

Ingrid 

Odla Svarar: 

Silverarv, sedum-arter, murklocka, strandstrift... växter som naturligt bildar mattor på berghällarna, tänker jag främst på.

Sylvia