Deformerade plommon

Jag har ett mycket gammalt plommonträd som ger mycket plommon men dom är alla deformerade, nästan droppformade och sedan skrumpnar dom helt ihop. Trädet är dåligt beskuret och det har skjutit flera rotskott. Ska jag hugga ned det eller är det värt att satsa på?

Göran

Odla Svarar: 

Eftersom trädet ger frukt är det friskt och kan bli kvar. Skrumpningen beror på en stekel vars larv är inne i plommonet. Då frukten faller kryper larven ner i jorden och förpuppas för att komma upp i vår och lägga ägg i plommonen. Därför ska du lägga ut presenning under trädet och samla upp alla plommon och köra bort dem långt ifrån trädet i en container för trädgårdsavfall. Då bryter du insektens livscykel. För övrigt ta bort rotskotten och fundera på att föryngra trädet om du gillar sorten förstås.

Läs mer här: http://www.odla.nu/artiklar/gamla_frukttrad.shtml

Göran