Citrusbeskärning

Hej
Står i begrepp att försöka forma mina citrusträd, jag undrar var kommer det nya skottet?

Efter att ha tittat på träden så verkar det som en ny kvist växer ut ur ett bladveck skall jag klippa nära ett sådant och i så fall hur nära?

Träden skjuter också egna nya skott hur skall man förhålla sig till dem.

M.V.H.
Hillevi Berglund

Odla Svarar: 

Klipp intill ett bladveck men inte så nära att du skadar det. Några m.m. ovanför, alltså. Du kan till viss mån styra åt vilket håll den nya grenen växer genom att välja ett bladveck åt "rätt håll".

Om du försöker göra ett stamträd, bör du ta bort alla skott som kommer från stammen under kronan, om du vill ha stammen utan grenar.

Sylvia