Byta buskar

Hej!
I april flyttar vi till ett hus i Halmstad, där det växer alldeles för många rosenspireor. Buskarna är bara några decimeter höga, men antagligen ganska gamla. När gräver jag lättast upp dem och hur snart kan jag sätta dit andra buskar?

Ingrid

Odla Svarar: 

Du kan gräva upp dem så fort du inte har snö och is. Nya buskar kan du också börja plantera så fort det inte är tjäle i jorden och de går att köpa, förstås, vilket brukar bli någon gång i april. Ge ny, kraftigare jord till de nya buskarna, den gamla är säkert utsugen.

Sylvia