buske

Helena Kuosku

Har en buske vet inte vad det är för något. På bladet växer "vårtor"

Odla Svarar: 

Hej!

Vårtorna är galler efter någon sorts gallkvalster. Busken kan jag inte identifiera utan att se mer av den och ev. blommor.

Sylvia