Buske

Smårododendron, ev. sorten 'Blue Tit'Vad för buske?

Anette

Odla Svarar: 

Det är en smårododendron, ev. sorten 'Blue Tit' eller något liknande.

Sylvia