Buskar för tidvis vattensjuk äng

Några vackra buskar upp till zon 4, som tål tidvis vattensjuk mark? Bukettapel? Vingad benved? Koreagran? Hängcypress? Eller?

Arne

Odla Svarar: 

Är ängen vattensjuk så att buskarna får stå i vatten tidvis, är olika sorters pilar och sälgar lämpliga. Det finns många vackra sorter att välja bland, t.ex. korgpil (som man kan fläta med sedan!), daggvide, dvärgrödvide, korallpil, silverpil, fontänpil.

Vidare klarar alar sådana miljöer, druvfläder, häggmilpel, kerria, blåtry, rosenhallon, snöbär och skogsolvon likaså.

Sylvia