Bruna fläckar på blombladen

Vad orsakar de bruna fläckarna på blombladen?

Trädet är ca 35 år gammalt ca 5 m högt och står i ett skyddat söderhörn intill huset i Motala, Östergötland.

Mina egna funderingar rör sig om: 1) Näringsbrist, 2)Vattenbrist under april 2005 3) för stort för sin rot, 4) för stort för sin plats intill huskroppen, 5) skadedjur/svamp.

MVH Matsa

Odla Svarar: 

Vad är det för träd???

Men hur som helst, de två första alternativ låter som mest troliga, förutom att det kan ha fått frostskador av sena frostnätter, som skadat knopparna.

Sylvia