Brant

Hej.
Jag skall anlägga en brant som är ca 30 meter bred och 8 meter hög. Lutning 20 grader. Under är det bara sprängsten och jag skall lägga två rader, med någon slags stödmur. (= Ny tomt)

Vad skall jag har för växter/buskar? Läget ligger i solsida efter kl 11.00

Tony

Odla Svarar: 

Det är svårt att bestämma för andra vad man ska ha för växter, det är ju så mycket frågan om tycke och smak och vad som passar till platsen, som jag inte kan se här.

Men när det gäller så pass stora områden, så kanske kan du tänka dig större växter, typ klätterhortensia, silverregn (Fallopia aubertii), vildvin eller pipranka, växande utmed marken? De fyller bra och växer ganska fort, särskilt de två förstnämnda. En blandning är också möjlig.

Men har du bara sprängsten under, kanske blir det för väldränerat för dem på muren? Har du möjlighet att plantera nedanför muren där de inte behöver stå på stenar, och sedan leda upp dem på slänten? Annars ta ordentligt tjockt med jord och försök gräva undan sprängstenen där du har växterna.

Sylvia