Bokharabinda

Vad är det för skillnad på Fallopia aubertii och Fallopia baldschuanica?

Anna

Odla Svarar: 

Storleken!!!

Den sistnämnda blir jättelik (= "arkitektens tröst"), den första något mindre och sirligare.

Sylvia